Έλα να ανακαλύψουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

κειμήλια

Αντικείμενα / Κειμήλια Εκκλησιαστικού Πολιτισμού ή Εκκλησιαστικά Πολιτιστικά / Πολιτισμικά αντικείμενα, Αντικείμενα Αφιερωμένα στον Θεό και την Εκκλησία Του

μνημεία

Χώρος / Μνημεία Εκκλησιαστικού Πολιτισμού ή Εκκλησιαστικός Πολιτισμικός/Πολιτισμικός Χώρος, ο Αφιερωμένος στον Πανάγαθο Θεό Χώρος

αρχείο

Αρχείο Εκκλησιαστικού Πολιτισμού αναφορικά με τον Χώρο, τα Αντικείμενα εκκλησιαστικού πολιτισμού, καθώς και χειρόγραφα ή παλαίτυπα, την εκκλησιαστική γραμματεία, καθώς και Δρώμενα ή Συλλογές συναφούς περιεχομένου
ΑΡΧΕΙΟ

Ο πλούτος του αρχετύπου συστήματος στα χέρια σου

Το Ψηφιακό Αποσφράγισμα Αγιωνύμων Νήσων υλοποιεί ένα καινοτόμο Σύστημα Διαχείρισης Εκκλησιαστικού Πολιτισμικού Περιεχομένου, το «Αρχέτυπον». Είναι το ψηφιακό υπόβαθρο της Ψηφιακής μας Πύλης και συνδυάζει τη δύναμη και τις λειτουργικότητες Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) και του προτύπου CIDOC CRM, ένα διεθνές πρότυπο για τη δόμηση συστημάτων οντολογιών πολιτισμικής πληροφορικής. Αναζητήστε και Ανακαλύψτε μνημεία, τόπους, κειμήλια, ιερές εικόνες και αρχειακές πηγές μέσω της Πύλης του Αποσφραγίσματος σε Κύπρο και σε Κρήτη.

αναζήτηση πολιτισμικού υλικού
Σύνθετη αναζήτηση
ΕΡΕΥΝΑ

Καταγραφή & παρουσίαση του έργου

Το «Ψηφιακό Αποσφράγισμα Αγιωνύμων Νήσων» καταγράφει και αποτυπώνει συστηματικά τις δράσεις και το μεθοδολογικό ίχνος των διαδικασιών που διενεργεί, αποταμιεύοντας έναν πλούτο σεμιναρίων και εκπαιδευτικού υλικού που αφορά στην ψηφιοποίηση του εκκλησιαστικού πολιτισμικού πλούτου.

τι είναι το Ψηφιακό Αποσφράγισμα

Το «Ψηφιακό Αποσφράγισμα Αγιωνύμων Νήσων» είναι ένα καινοτόμο, πιλοτικό έργο, των υψηλότερων επιστημονικών και τεχνικών προδιαγραφών που δημιουργεί πρότυπες υποδομές και μεθοδολογίες για την ομοιογενή και συνεχιζόμενη αποτύπωση, καταγραφή και προστασία της εκκλησιαστικής πολιτιστικής κληρονομιάς, των νησιωτικών Εκκλησιών της Κύπρου και της Κρήτης. Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου, στα πλαίσια του Διασυνοριακού Προγράμματος Συνεργασίας Interreg-VA Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020.
ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

όραμα

Το όραμα του «Ψηφιακού Αποσφραγίσματος Αγιωνύμων Νήσων» είναι να λειτουργήσει ως πρότυπο υλοποίησης για τις Ιερές Μητροπόλεις και τους διαφόρους φορείς διαχείρισης, προστασίας και ανάδειξης του εκκλησιαστικού πολιτισμού των δύο Νήσων.

αποστολή

Το Ψηφιακό Αποσφράγισμα αποσκοπεί στο να φτιάξει νέους συγκληρονόμους, ενσωματώνοντας νέους και ενθουσιώδεις ανθρώπους από κάθε χώρο της κοινωνίας, να τους εκπαιδεύσει και να τους αναδείξει σε εγκεκριμένους ψηφιακούς τεκμηριωτές της πολύτιμης πολιτιστικής και πνευματικής μας κληρονομιάς!

ευθύνη

Το Ψηφιακό Αποσφράγισμα, υπεύθυνα και γενναιόδωρα αναλαμβάνει να μοιραστεί με νέους ενδιαφερόμενους, υψηλή τεχνογνωσία και κατάρτιση σε τεχνολογίες αιχμής, μέσα σε μια δεμένη και καλά οργανωμένη ομάδα επιστημόνων.

ΔΡΑΣΕΙΣ

Νέα & δραστηριότητες

Δείτε τα Νέα και τις Δραστηριότητές των Ομάδων των Εργαστηρίων μας σε Κύπρο και Κρήτη.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ε' Ψηφιακή Hμερίδα Προβολής & Εθελοντισμού, 21 Δεκεμβρίου 202Ι.

Στις 21 Δεκεμβρίου 2021, έλαβε χώρα το τέταρτο πακέτο Δρωμένων Προώθησης και Εθελοντισμού για το Ψηφιακό Αποσφράγισμα. Αυτήν την Φορά, όπως και τις προηγούμενες δύο, οργανώθηκε Ψηφιακά λόγω των περιορισμών δημιουργήθηκαν από την Πανδημία Covid-19. Η Ψηφιακή αυτή Διημερίδα οργανώθηκε από την Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού. 'Εγινε ένας απολογισμός των εργασιών της Πράξης στο κοινό και έλαβαν χώρου Ημερίδα Προώθησης και Εθελοντισμού καθώς και Εργατήρια Μετάδοσης Γνώσεων και Δεξιοτήτων γύρω από την ψηφιακή αποτύπωση και καραγραφή της εκκλησιαστικής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Οι ημερίδες προβολής και εθελοντισμού έχουν σαν σκοπό αφενός την προβολή του έργου που συντελείται στα πλαίσια του προγράμματος εκ μέρους των δύο πλοηγών Μητροπόλεων και των τεχνολογικών τους εταίρων και αφετέρου την προσέλκυση εθελοντών και νέων στελεχών που επιθυμούν να αναμειχθούν στο έργο, σαν προσφορά στην Εκκλησία και τον πολιτισμό αλλά και για την απόκτηση εμπειρίας και δεξιοτήτων σε αντικείμενα που συνδέονται με την ψηφιακή καταγραφή, προβολή και αποτύπωση πολιτιστικών δεδομένων.

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Δ' Ψηφιακή Διημερίδα Προβολής & Εθελοντισμού, 18 - 19 Νοεμβρίου 202Ι.

Στις 18 και 19 Νοεμβρίου 2021, έλαβε χώρα το τέταρτο Διήμερο Δρωμένων Προώθησης και Εθελοντισμού για το Ψηφιακό Αποσφράγισμα. Αυτήν την Φορά οργανώθηκε Ψηφιακά λόγω των περιορισμών δημιουργήθηκαν από την Πανδημία Covid-19. Η Ψηφιακή αυτή Διημερίδα οργανώθηκε από το Επικοινωνιακό & Μορφωτικό Ίδρυμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Παρουσιάστηκε η πρόοδος των εργασιών της Πράξης στο κοινό και έλαβαν χώρου Ημερίδα Προώθησης και Εθελοντισμού καθώς και Εργατήρια Μετάδοσης Γνώσεων και Δεξιοτήτων γύρω από την ψηφιακή αποτύπωση και καραγραφή της εκκλησιαστικής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Οι ημερίδες προβολής και εθελοντισμού έχουν σαν σκοπό αφενός την προβολή του έργου που συντελείται στα πλαίσια του προγράμματος εκ μέρους των δύο πλοηγών Μητροπόλεων και των τεχνολογικών τους εταίρων και αφετέρου την προσέλκυση εθελοντών και νέων στελεχών που επιθυμούν να αναμειχθούν στο έργο, σαν προσφορά στην Εκκλησία και τον πολιτισμό αλλά και για την απόκτηση εμπειρίας και δεξιοτήτων σε αντικείμενα που συνδέονται με την ψηφιακή καταγραφή, προβολή και αποτύπωση πολιτιστικών δεδομένων.

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Γ' Ψηφιακή Διημερίδα Προβολής & Εθελοντισμού, 02 - 03 Δεκεμβρίου 2020.

Στις 02 και 03 Δεκεμβρίου 2020, έλαβε χώρα το τρίτο Διήμερο Δρωμένων Προώθησης και Εθελοντισμού για το Ψηφιακό Αποσφράγισμα. Αυτήν την Φορά οργανώθηκε Ψηφιακά λόγω των περιορισμών δημιουργήθηκαν από την Πανδημία Covid-19. Η Ψηφιακή αυτή Διημερίδα οργανώθηκε από την Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού. Παρουσιάστηκε η πρόοδος των εργασιών της Πράξης στο κοινό και έλαβαν χώρου Ημερίδα Προώθησης και Εθελοντισμού καθώς και Εργατήρια Μετάδοσης Γνώσεων και Δεξιοτήτων γύρω από την ψηφιακή αποτύπωση και καραγραφή της εκκλησιαστικής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Οι ημερίδες προβολής και εθελοντισμού έχουν σαν σκοπό αφενός την προβολή του έργου που συντελείται στα πλαίσια του προγράμματος εκ μέρους των δύο πλοηγών Μητροπόλεων και των τεχνολογικών τους εταίρων και αφετέρου την προσέλκυση εθελοντών και νέων στελεχών που επιθυμούν να αναμειχθούν στο έργο, σαν προσφορά στην Εκκλησία και τον πολιτισμό αλλά και για την απόκτηση εμπειρίας και δεξιοτήτων σε αντικείμενα που συνδέονται με την ψηφιακή καταγραφή, προβολή και αποτύπωση πολιτιστικών δεδομένων.

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ