Τι είναι το Μεθοδολογικό Ίχνος;

Το Μεθοδολογικό Ίχνος αποτελεί τον ουσιαστικό καταστατικό χάρτη/ ημερολόγιο λειτουργίας του έργου και νοείται ως ένα πολύτιμο κληροδότημα προοριζόμενο για το υπόλοιπο των νησιωτικών Εκκλησιών... Το Μεθοδολογικό Ίχνος... εργάζεται για τη συνέχεια και βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του έργου πέραν των ορίων του προγράμματος.

Η εξυπηρέτηση του ίδιου του έργου μέσα από τη συνεκτική και συντονισμένη καταγραφή της διαδρομής του έργου σε όλα τα πεδία, τα παραδοτέα και τις δράσεις που αυτό περιλαμβάνει, με σαφή εστίαση στην επίλυση των προβλημάτων που θα ανακύπτουν στην πορεία του...

Η εξασφάλιση ασφαλών και δοκιμασμένων όρων για τη συνέχιση του έργου της Διαχείρισης, Καταγραφής και Ψηφιοποίησης του Εκκλησιαστικού μας Πολιτισμικού πλούτου πέραν των ορίων του προγράμματος...

Το Μεθοδολογικό Ίχνος συμπεριλαμβάνει εκτός από λεπτομερείς αναφορές σε ζητήματα που αφορούν την πορεία του έργου και μια εποπτική θεώρηση, της διαχείρισης και του συντονισμού του έργου...

Σκοποί
  • Να καταγραφεί το τι κάναμε στο έργο
  • Να καταγραφεί πώς και για ποιο λόγο το κάναμε αυτό που κάναμε στο έργο
  • Να καταγραφεί ποιος μας καθοδήγησε και μας βοήθησε για να υλοποιήσουμε με αυτόν τον τρόπο
  • Να καταγραφεί πώς λύσαμε τα προβλήματα που βρήκαμε στον δρόμο μας
  • Να παραχθεί ως αποτέλεσμα το ανάλογο εκπαιδευτικό υλικό που θα επιτρέψει την διεύρυνση στο υπόλοιπο των Εκκλησιών των δύο νήσων.

Τι κάνει ένας Αποτυπωτής Μεθοδολογικού 'Ιχνους;

Ο Αποτυπωτής Μεθοδολογικού Ίχνους (Α.Μ.Ι.) είναι το μαύρο κουτί κάθε εργαστηρίου Ψηφιοποίησης του Εκκλησιαστικού Πολιτισμικού μας πλούτου. Καταγράφει, κωδικοποιεί και αποτυπώνει τις διαδικασίες λειτουργίας του Εργαστηρίου με σκοπό την καλύτερη δυνατή καταγραφή των Μεθοδολογιών Αποτύπωσης και Καταγραφής που θα ακολουθούνται μέσα από το Ψηφιακό Αποσφράγισμα.

'Ελα να σου δείξουμε πώς να αποτυπώνεις και συ τις διαδικασίες μας.

Γίνε και Συ Συγκληρονόμος!

Video


Επικοινωνήστε μαζί μας

Μπορείς αποστέλλοντας ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@aposphragisma.digital, είτε συμπληρώνοντας την φόρμα επικοινωνίας παρακάτω, να μας αποστείλεις τα βιογραφικά στοιχεία σου και να μείνεις σε επικοινωνία μαζί μας!Έτσι θα ενημερωθείς σε σχέση με δρώμενα, εκπαιδεύσεις, ημερίδες, διαγωνισμούς, αποτυπωτικές εξορμήσεις και πολλά άλλα που θα λάβουν χώρα στα πλαίσια της πράξης «Ψηφιακό Αποσφράγισμα Αγιωνύμων Νήσων»!

ΓΙΝΕ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΥΓΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ!