Eπιστημονικό Συνέδριο 21 Δεκεμβρίου 2021 με τίτλο: Εκκλησιαστικός Πολιτιστικός Πλούτος Μεθοδολογίες Ψηφιακής Αποτύπωσης και Βελτιστοποιήσεις.

Τον Δεκέμβριο του 2021 διοργανώθηκε το Καταληκτήριο Γεγονός του Ψηφιακού Αποσφραγίσματος Αγιωνύμων Νήσων, το Επιστημονικό μας Συνέδριο με θέμα "Εκκλησιαστικός Πολιτιστικός Πλούτος, Μεθοδολογίες Ψηφιακής Αποτύπωσης και Βελτιστοποιήσεις" το οποίο φιλοξένησε μέσω διαδικτύου ο Επικεφαλής Εταίρος, η Ιερά Μητρόπολις Λεμεσού.

Το Συνέδριο μας φιλοξένησε εκλεκτούς ερευνητές και ακαδημαϊκούς από όλο τον κόσμο και είχε σαν ομιλητές διακεκριμένα μέλη της επιστημονικής κοινότητας που ειδικεύονται στον χώρο της μελέτης, τεκμηρίωσης και αποτύπωσης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Εξήχθησαν εξαιρετικά συμπεράσματα για τα αποτελέσματα αλλά και το μέλλον του Ψηφιακού Αποσφραγίσματος από την συνομιλία και συζήτηση με τους επιφανείς προσκεκλημένους και συμμετέχοντες στο συνέδριο αυτό, και διαπιστώθηκε η συμβολή της Πράξεώς μας στον χώρο ψηφιακού πολιτισμού αλλά και της πορείας των Εκκλησιών μας στις προκλήσεις που θέτουν τα νέα δεδομένα για τον πολιτισμό μας και τους πιστό λαό του Θεού.

Στόχοι
 • Να παρουσιαστεί συνεκτικά το επιστημονικό περιεχόμενο, η έρευνα και τα αποτελέσματα του Ψηφιακού Αποσφραγίσματος στην επιστημονική κοινότητα και το ευρύ κοινό
 • Παρουσίαση του πλήρους εύρους των μεθοδολογιών που χρησιμοποίησε το ψηφιακό αποσφράγισμα για την ψηφιοποίηση του εκκλησιαστικού πολιτισμικού πλούτου καθώς και συγκρίσιμων μεθόδων και αποτελεσμάτων από εξωτερικούς φορείς και μελετητές
 • Ανάδειξη της καινοτομίας του Ψηφιακού Αποσφραγίσματος Αγιωνύμων Νήσων στον χώρο της ψηφιοποίησης του εκκλησιαστικού πολιτισμού, στην Κύπρο και στην Κρήτη.

Πρόγραμμα Συνεδρίου

 • 00:00 Προσφωνήσεις.
 • 35:00 Εισαγωγή - Εναρκτήρια παρουσίαση συνεδρίου. Διακ. Σπυρίδων Παπαβασιλείου.

 • ΣΥΝΕΔΡΙΑ Α΄- ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
 • Συντονιστής: Αιδ. Γεώργιος Γεράκης.
 • 55:50 Διεπιστημονικές προσεγγίσεις στην αποτύπωση και τον χαρακτηρισμό εκκλησιαστικής τέχνης κειμηλίων. KEYNOTE SPEAKER. Δρ. Νικόλαος Μπακιρτζής, ΙΚΥ.
 • 01:33:15 Βελτιστοποιήσεις στην αποτύπωση και επεξεργασία δεδομένων εκκλησιαστικών κειμηλίων της Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου. Χαράλαμπος Παρασκευάς, Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου.
 • 01:45:50 Ίχνη αποτύπωσης Εκκλησιαστικών πολιτισμικών αντικειμένων ΙΜΛ. Μαρία Αργυρού, (ΑΠΥ) .
 • 2:01:30 Μη επεμβατικές οπτικές και φασματοσκοπικές μεθόδοι με λέιζερ για την χημική ανάλυση και την διαστρωματική μελέτη πινάκων και τοιχογραφιών. Δρ. Παρασκευή Πουλή, ΙΤΕ.
 • 2:15:35 Μία σπουδαία εικόνα του σκευοφυλάκιου της Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού. Ροπέρτος Γεωργίου, IKY.
 • 2:29:30 Ερωτήσεις Σύντομος σχολιασμός και συζήτηση.

 • ΣΥΝΕΔΡΙΑ Β΄- ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
 • Συντονιστής: Δρ Χρήστος Λεμονάκης.
 • 2:41:21 Η συμβολή των Ιστορικών αρχείων στη μελέτη της Ιστορίας: Η περίπτωση του ιστορικού αρχείου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και η σημασία του για την εκκλησιαστική ιστορία του νεότερου και σύγχρονου Ελληνισμού. KEYNOTE SPEAKER. Δρ Εμμανουήλ Χαλκιαδάκης.

 • 3:21:05 Ψηφιακή αποτύπωση του ιστορικού αρχείου και των παλαίτυπων της βιβλιοθήκης του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης (ΕΜΙ-ΙΑΚ). Αιδ. Γεώργιος Γεράκης, ΕΜΙ-ΙΑΚ. Τζένη Ντουντούμη, Αρχειονόμος, ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.

 • 3:38:14 Ψηφιοποίηση και ανάδειξη εκκλησιαστικών αρχείων: Η συμβολή της βιβλιοθήκης του πανεπιστήμιου Κύπρου. Έλενα Διομήδη – Παρπούνα, βιβλιοθήκης του πανεπιστημίου Κύπρου. Βασιλική Κουκουνίδου, της βιβλιοθήκης του πανεπιστημίου Κύπρου.

 • 3:55:40 Το αρχείο της Ιεράς Μονής Κύκκου. Στυλιανός Περδίκης, της Ιεράς Μονής Κύκκου.

 • 4:14:30 Ερωτήσεις Σύντομος σχολιασμός και συζήτηση.

 • ΣΥΝΕΔΡΙΑ Γ΄- ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ
 • Συντονίστρια: Τίνα Ορφανίδου.
 • 4:21:10 Ο υπολογισμός μετά τον «Ορθόν λογισμόν» στην εκκλησιαστική βυζαντινή αρχιτεκτονική. KEYNOTE SPEAKER. Παναγιώτης Τουλιάτος.
 • 4:51:30 Αποτύπωση εκκλησιαστικών πολιτισμικών δρώμενων από την Ι.Α. Κύπρου στο πλαίσιο του RECULT. Κωνσταντίνα Μουλώττου, RECULT.
 • 5:02:32 Η αποτύπωση του μεθοδολογικού ίχνους στο πλαίσιο του ψηφιακού αποσφραγίσματος αγιωνύμων νήσων. Διακ. Σπυρίδων Παπαβασιλείου, ΙΜΛ.
 • 5:21:38 Στοιχεία και χαρακτηριστικά διαχείρισης πολιτιστικών δεδομένων. Νικόλαος Μαμουλάκης, ΕΜΙ ΙΑΚ.
 • 5:31:35 Ψηφιακή αποτύπωση και καταχώρηση εκκλησιαστικών πολιτισμικών δρώμενων στο CIDOC CRM. Χρυσούλα Μπεκιάρη, ΙΤΕ.
 • 5:49:00 Ερωτήσεις Σύντομος σχολιασμός και συζήτηση.

 • ΣΥΝΕΔΡΙΑ Δ΄- ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
 • Συντονιστής: Δρ. Βασίλειος Δρακωνάκης.
 • 5:50:40 Spatial digitization in the era of artificial intelligence. KEYNOTE SPEAKER. Professor Ioannis Brilakis.
 • 6:36:34 Εμπειρίες νέων αποτυπώσεων από την μητροπολιτική περιφέρεια της Λεμεσού. Δρ Κυριάκος Θεμιστοκλέους, ΤΕ.ΠΑ.Κ.
 • 6:54:40 Πρότυπα και καλές πρακτικές για την διαδραστική παρουσίαση μεγάλων μνημείων σε περιβάλλοντα διαδικτύου. Δρ Αθανάσιος Μαλάμος, ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ..
 • 7:17:00 Παραδειγματικές ψηφιακές αποτυπώσεις, μεθοδολογικά ίχνη και βελτιστοποιήσεις για το Ψηφιακό Αποσφράγισμα. Δρ Κωνσταντίνος Βασιλειάδης, ΙΜΛ.
 • 7:32:45 Εργασίες τεκμηρίωσης της ΕΦΑ Ηρακλείου στο πλαίσιο του Ψηφιακού Αποσφραγίσματος Αγιωνύμων Νήσων. Ελένη Κανάκη, προϊστάμενη τμήματος Βυζαντινών και μεταβυζαντινών αρχαιοτήτων και μουσείων, Εφορεία αρχαιοτήτων Ηρακλείου Κρήτης. Γεώργιος Κατσαλής, αρχαιολόγος ΕΦΑΗ. Χαρά Μπιλμέζη, αρχαιολόγος ΕΦΑΗ. ‘Ευη Μουτσοπούλου, Αρχιτέκτων ΕΦΑΗ.
 • 7:56:58 Ποιότητα Διαχείρισης Ψηφιοποιημένου Υλικού. Νικόλαος Μαμουλάκης, ΕΜΙ ΙΑΚ.
 • 8:09:00 Ερωτήσεις Σύντομος σχολιασμός και συζήτηση.


 • Πρόγραμμα συνεδρίου

Video


Επικοινωνήστε μαζί μας

Μπορείς αποστέλλοντας ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@aposphragisma.digital, είτε συμπληρώνοντας την φόρμα επικοινωνίας παρακάτω, να μας αποστείλεις τα βιογραφικά στοιχεία σου και να μείνεις σε επικοινωνία μαζί μας!Έτσι θα ενημερωθείς σε σχέση με δρώμενα, εκπαιδεύσεις, ημερίδες, διαγωνισμούς, αποτυπωτικές εξορμήσεις και πολλά άλλα που θα λάβουν χώρα στα πλαίσια της πράξης «Ψηφιακό Αποσφράγισμα Αγιωνύμων Νήσων»!

ΓΙΝΕ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΥΓΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ!