Δ' Ψηφιακή Διημερίδα Προβολής & Εθελοντισμού, 18 - 19 Νοεμβρίου 202Ι.

Στις 18 και 19 Νοεμβρίου 2021, έλαβε χώρα το τέταρτο Διήμερο Δρωμένων Προώθησης και Εθελοντισμού για το Ψηφιακό Αποσφράγισμα. Αυτήν την Φορά οργανώθηκε Ψηφιακά λόγω των περιορισμών δημιουργήθηκαν από την Πανδημία Covid-19. Η Ψηφιακή αυτή Διημερίδα οργανώθηκε από το Επικοινωνιακό & Μορφωτικό Ίδρυμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Παρουσιάστηκε η πρόοδος των εργασιών της Πράξης στο κοινό και έλαβαν χώρου Ημερίδα Προώθησης και Εθελοντισμού καθώς και Εργατήρια Μετάδοσης Γνώσεων και Δεξιοτήτων γύρω από την ψηφιακή αποτύπωση και καραγραφή της εκκλησιαστικής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Οι ημερίδες προβολής και εθελοντισμού έχουν σαν σκοπό αφενός την προβολή του έργου που συντελείται στα πλαίσια του προγράμματος εκ μέρους των δύο πλοηγών Μητροπόλεων και των τεχνολογικών τους εταίρων και αφετέρου την προσέλκυση εθελοντών και νέων στελεχών που επιθυμούν να αναμειχθούν στο έργο, σαν προσφορά στην Εκκλησία και τον πολιτισμό αλλά και για την απόκτηση εμπειρίας και δεξιοτήτων σε αντικείμενα που συνδέονται με την ψηφιακή καταγραφή, προβολή και αποτύπωση πολιτιστικών δεδομένων.

Η συμμετοχή στην Τέταρτη Ψηφιακή Ημερίδα μέσα από ένα κολάζ φωτογραφιών που πάρθηκαν κατά την διάρκεια της Ψηφιακής Ημερίδας. Η 4η όπως και η 3η ημερίδα έγινα Ψηφιακά εξαιτίας των προβλήμάτων στην μετακίνηση που προκάλεσε η Πανδήμία COVID 19.

Δρώμενα

 • 00:00 Προσευχή - Προσφωνήσεις
 • 39:00 Εισαγωγή - Εναρκτήρια παρουσίαση Ημερίδας. Διάκ. Σπυρίδων Παπαβασιλείου πρωτοδιάκονος Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού (ΙΜΛ), συντονιστής και επιστημονικός υπεύθυνος του κύριου δικαιούχου, ΙΜΛ.
 • 01:04:40 Ψηφιακός Πολιτισμός & Εκκλησιά, Εκκλησία και τεχνολογία, δυνατότητες , διαχείριση κινδυνων, παραδείγματα. Χρήστος Λεμονάκης επίκουρος καθηγητής, τμήμα Διοικητικής επιστήμης & τεχνολογίας, ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Επιστημονικός υπεύθυνος πλοηγού εταίρου (ΕΜΙ-ΙΑΚ).
 • 01:21:05 Ψηφιακό Αποσφράγισμα Αγιωνύμων Νήσων, Εταιρικό σχήμα, Εταίροι, Ρόλοι, Διοίκηση, παρουσίαση των παραδοτέων της πράξης, διάγραμμα πακέτων εργασίας, εργασίες και δράσεις, μεθοδολογίες, αποτυπώσεις, υποδομές, αναμενόμενα αποτελέσματα.
 • 01:49:35 Μεθοδολογικό Ίχνος, τι είναι;, πως δημιουργείται;, ποιος είναι ο σκοπός του;, μερικά παραδείγματα. Νικόλαος Μαμουλάκης, Ηλεκτρονικός Μηχανικός, Σύμβουλος οπτικής και γραφικής επικοινωνίας, αποτυπωτης μεθοδολογικού ίχνους ΕΜΙ-ΙΑΚ. - Γεώργιος Παναγιώτου. Ειδικός οπτικής και γραφικής επικοινωνίας, αποτυπωτης μεθοδολογικού ίχνους ΙΜΛ.
 • 02:11:56 Ψηφιακό Αποσφράγισμα και εθελοντισμός, που ταιριάζεις εσύ; επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης συμμετοχή σε δράσεις παραδείγματα. Αλέξανδρος Γαρεφαλάκης επίκουρος καθηγητής, τμήμα διοίκησης επιχειρήσεων και τουρισμού, ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Υπεύθυνος ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού για το ψηφιακο αποσφράγισμα ΕΜΙ-ΙΑΚ.
 • 02:41:12 Αγαθά στο πλαίσιο του Εκκλησιαστικού Πολιτισμού, Διάκ. Σπυρίδων Παπαβασιλείου πρωτοδιάκονος Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού (ΙΜΛ), συντονιστής και επιστημονικός υπεύθυνος του κύριου δικαιούχου, ΙΜΛ.
 • 03:18:33 Αποτύπωση Πολιτισμικών αντικειμένων / κειμηλίων. Χαράλαμπος Παρασκευά, Διδάκτωρ αρχαιολογίας, αποτυπωτής πολιτισμικού υλικού εργαστηρίου ψηφιοποιησης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου.
 • 03:48:20 Αποτύπωση Πολιτισμικού Αρχείου. Τζένη Ντουντούμη, Αρχειονόμος, υπεύθυνη Ψηφιοποίησης Ιστορικού αρχείου,ΕΜΙ-ΙΑΚ - Αιδ. Γεώργιος Γεράκης, γενικός γραμματέας του ΕΜΙ-ΙΑΚ.
 • 04:02:45 Πύλη του Αποσφραγίσματος, σχεδιασμός της διεπαφής χρήστη, χάρτης ενός καινοτόμου διαδικτυακού Portal. Σπύρος Δρακάτος, ειδικός σύμβουλος branding, διευθυντής εταιρείας branding / Marketing Spirto, υπεύθυνος μεθοδολογικού πλαισίου ταυτότητας ψηφιακού αποσφραγίσματος.
 • 04:21:00 Ψηφιακό Αποσφράγισμα, αναζήτηση και παρουσίαση πολιτισμικής πληροφορίας. Αθανάσιος Μαλάμος, καθηγητής στο τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών, ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. - Διάκ. Σπυρίδων Παπαβασιλείου πρωτοδιάκονος Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού (ΙΜΛ), συντονιστής και επιστημονικός υπεύθυνος του κύριου δικαιούχου, ΙΜΛ.
 • 04:56:40 Αρχέτυπο Σύστημα – Καταχώρηση πληροφορίας. Δημήτρης Αγγελάκης εργαστήριο πληροφοριακών συστημάτων (ISL) – Ινστιτούτο πληροφορικής (ICS), ΙΤΕ. - Λήδα Χαραμή εργαστήριο πληροφοριακών συστημάτων (ISL) – ινστιτούτο πληροφορικής (ICS), ΙΤΕ.
 • 05:08:20 Διάγραμμα ενσωμάτωσης ανθρώπινου δυναμικού προφίλ εθελοντών - σεμινάρια και πιστοποιήσεις – συμμετοχή και ενσωμάτωση. Αλέξανδρος Γαρεφαλάκης επίκουρος καθηγητής, τμήμα διοίκησης επιχειρήσεων και τουρισμού, ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Υπεύθυνος ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού για το ψηφιακο αποσφράγισμα ΕΜΙ-ΙΑΚ.

Πρόγραμμα Ημερίδας

Video

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

Ελάτε να συμπορευθούμε!

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μπορείς αποστέλλοντας ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@aposphragisma.digital, είτε συμπληρώνοντας την φόρμα επικοινωνίας παρακάτω, να μας αποστείλεις τα βιογραφικά στοιχεία σου και να μείνεις σε επικοινωνία μαζί μας!Έτσι θα ενημερωθείς σε σχέση με δρώμενα, εκπαιδεύσεις, ημερίδες, διαγωνισμούς, αποτυπωτικές εξορμήσεις και πολλά άλλα που θα λάβουν χώρα στα πλαίσια της πράξης «Ψηφιακό Αποσφράγισμα Αγιωνύμων Νήσων»!

ΓΙΝΕ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΥΓΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ!