Τι είναι το Ψηφιακό Αποσφράγισμα

Το "Ψηφιακό Αποσφράγισμα" είναι ένα καινοτόμο, πιλοτικό έργο των υψηλότερων επιστημονικών και τεχνικών προδιαγραφών, συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου, στα πλαίσια του Διασυνοριακού Προγράμματος ΣυνεργασίαςInterreg-VA Ελλάδα Κύπρος2014-2020. Το Ψηφιακό Αποσφράγισμα έχει σαν σκοπό τη δημιουργία προτύπων υποδομών και μεθoδολογιών για την ομοιογενή και συνεχιζόμενη αποτύπωση, καταγραφή και προστασία της εκκλησιαστικής και πολιτισμικής κληρονομιάς, των νησιωτικών Εκκλησιών της Κύπρου και της Κρήτης. Σαν σκοπό και οδηγό μας έχουμε την προτροπή του Αποστόλου Παύλου, ώστε μέσα από το έργο αυτό:

"... να γίνουμε, κατά την ελπίδα μας, κληρονόμοι της αιωνίου ζωής"

"...κληρονόμοι γενώμεθα κατ' ελπίδα ζωή αιωνίου" (Τιτ. 3,7)

όραμα
Στο Ψηφιακό Αποσφράγισμα, οι δύο αγιοτόκοι μεγαλόνησοι, η Κύπρος και η Κρήτη, υλοποιούν δύο νέα πιλοτικά εργαστήρια ψηφιοποίησης του εκκλησιαστικού μας πολιτισμικού πλούτου, των υψηλότερων επιστημονικών και τεχνικών προδιαγραφών, που διαχειρίζονται καινοτόμα, ψηφιακά συστήματα καταγραφής και ανάδειξης της πνευματικής μας κληρονομιάς και που στελεχώνονται από ομάδες εκλεκτών επιστημόνων και τεχνολόγων. Όλα αυτά υλοποιούνται, Χάριτι Θεού, στο πλαίσιο πρωτοπόρων συνεργασιών της Εκκλησίας με Φορείς Πολιτισμού και διεθνώς αναγνωρισμένα Κέντρα Ερεύνης, Επιστημών και Τεχνολογίας.

Το όραμα του «Ψηφιακού Αποσφραγίσματος Αγιωνύμων Νήσων» είναι να λειτουργήσει σαν ένα όμορφο πρότυπο υλοποίησης για ιερές Μητροπόλεις και φορείς Πολιτισμού και Αρχαιοτήτων των δύο Νήσων, ώστε στο μέλλον μια αλυσίδα νέων εργαστηρίων ψηφιοποίησης να είναι σε θέση να εμπλουτίζει τα πληρέστερα ψηφιακά συστήματα καταχώρισης, και ανάδειξης του φιλοκαλικού μας πολιτισμού.

αποστολή
Το Ψηφιακό Αποσφράγισμα αποσκοπεί στο να φτιάξει νέους συγκληρονόμους, ενσωματώνοντας νέους και ενθουσιώδεις ανθρώπους από κάθε χώρο της κοινωνίας, να τους εκπαιδεύσει και να τους αναδείξει σε εγκεκριμένους ψηφιακούς τεκμηριωτές της πολύτιμης πολιτιστικής και πνευματικής μας κληρονομιάς!

Το Ψηφιακό Αποσφράγισμα, έχει σαν αποστολή να μοιραστεί γενναιόδωρα με νέους ενδιαφερόμενους που θα έλθουν κοντά μας, υψηλή τεχνογνωσία και κατάρτιση σε τεχνολογίες αιχμής, μέσα σε μια δεμένη και καλά οργανωμένη ομάδα επιστημόνων. Οι ομάδες των εργαστηρίων μας, εκτός από υψηλή τεχνική κατάρτιση, αναλαμβάνουν και την εκπαίδευση νέων εθελοντών και ενδιαφερομένων και έχει διαμορφώσει προγράμματα εκπαίδευσης για κάθε επίπεδο κατάρτισης.

Η ομάδα μας

Τα εργαστήριά μας στην Κύπρο και την Κρήτη στελεχώνονται από ομάδες καταξιωμένων επιστημόνων, ακαδημαϊκών, μηχανικών και ερευνητών. Τα μέλη του πυρήνα των εργαστηρίων μας, με βάση συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχουν σαν παράλληλο σκοπό να μεταφέρουν δεξιότητες και χαρά σε νέους ενδιαφερόμενους στο εργαστήριο και στο πεδίο, (σε ναούς, μοναστήρια, σπήλαια, τοπία κ.ά.) χρησιμοποιώντας καινοτόμες τεχνολογίες ψηφιακής αποτυπώσεως όπως Laser-scanners, UAV’s/Drones, Δορυφορικές Λήψεις, Συστήματα Γεωπληροφορικής (GIS), Φωτογραμμετρία, Υπερ-υπολογιστές και Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ).

Η ομάδα μας εμπλουτίζεται διαρκώς από καινούργιο υλικό εκπαίδευσης και νέες μεθοδολογίες αποτύπωσης του εκκλησιαστικού πολιτισμικού μας πλούτου, ενώ διαθέτει ένα ειδικό διάγραμμα ενσωμάτωσης νέου ανθρωπίνου δυναμικού. Εάν ενδιαφέρεσαι να γίνεις κομμάτι της ομάδας μας, στείλε μας τα στοιχεία σου και έλα να σε γνωρίσουμε!

Σε κάθε εργαστήριο η Ομάδες Πυρήνα μας διανέμονται στα εξής Τμήματα:

Τμήμα Πολιτισμικού Χώρου

Τμήμα Πολιτισμικού Υλικού

Τμήμα Πολιτισμικού Αρχείου

Τμήμα Πολιτισμικών Δρωμένων

Τμήμα Μεθοδολογικού Ίχνους

Τμήμα Εκπαίδευσης και Μετάδοσης Δεξιοτήτων

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Πολιτισμού

Τμήμα Ταυτότητας και Προώθησης


Έλα και συ στην ομάδα μας!

Οι εταίροι μας

Το πιλοτικό αυτό πρόγραμμα έχει σαν πλοηγούς εταίρους, δύο Ιερές Μητροπόλεις της Κύπρου και της Κρήτης, την Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού και την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης που υλοποιούν τα πιλοτικά τους εργαστήρια ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης του εκκλησιαστικού πολιτισμικού μας πλούτου και τέσσερις ισχυρούς επιστημονικούς εταίρους που ο καθένας τους έχει έναν διακριτό ρόλο στο έργο αυτό:

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), Είναι ο τεκμηριωτής πολιτισμικού χώρου: εξειδικεύεται και μας καθοδηγεί σε τεχνολογίες αιχμής για την αποτύπωση και καταγραφή του πολιτισμικού χώρου, με εφαρμογές σε συστήματα γεωπισκόπησης και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS)

Το Ινστιτούτο Κύπρου (CyI),

Είναι ο τεκμηριωτής πολιτισμικού υλικού: παρέχει πρότυπα και προδιαγραφές στις μεθοδολογίες αποτύπωσης πολιτισμικού υλικού, χρησιμοποιώντας πλειάδα εργαλείων και τεχνολογιών στη φωτογράφιση και την τρισδιάστατη καταγραφή πολιτισμικών αντικειμένων και κειμηλίων.

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ),

Είναι ο μηχανικός λογισμικού και αρχιτέκτων συστημάτων πολιτισμικής πληροφορικής: παρέχει την υψηλή τεχνογνωσία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των ψηφιακών συστημάτων όπου αποθηκεύεται και ολοκληρώνεται η γνώση πάνω στον εκκλησιαστικό μας πολιτισμό. και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου (ΕΦΑΗ),

Είναι ο Αρχαιολόγος: καθοδηγεί στην ολοκληρωμένη τεκμηρίωση και διαχείριση του πολιτισμικού μας αποθέματος, ενώ παρέχει πρωτόκολλα και μεθοδολογίες στη διαχείριση αρχείου και την κατηγοριοποίηση του πολιτισμικού υλικού.

Προϋπολογισμός

Ο Προϋπολογισμός της Πράξης είναι συνολικά € 930.000 EUR και Προϋπολογισμός Συγχρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) είναι € 790.500 EUR.

Αποτελέσματα της Πράξης

 • Κατάρτιση δύο προτύπων, πλήρως επανδρωμένων και υπερσύγχρονων, εξοπλισμένων Εργαστηρίων
 • Ψηφιακής Αποτύπωσης Εκκλησιαστικών Πολιτισμικών Αγαθών , ένα σε Κύπρο και ένα στην Κρήτη.
 • Εξοπλισμός, λογισμικά και Υποδομές Ψηφιακής Αποτύπωσης Πολιτισμικού Χώρου, Πολιτισμικών Αντικειμένων και Πολιτισμικού Αρχείου ύψους άνω των εκατόν πενήντα χιλιάδων 150.000 ευρώ σε Κύπρο και σε Κρήτη.
 • Πιλοτική Διαδικτυακή και Διασυνοριακή Πλατφόρμα που ονομάζεται, «Πύλη Αποσφραγίσματος» που απαρτίζεται και υποστηρίζεται από τα εξής ψηφιακά υποσυστήματα:
 • Σύστημα Διαχείρισης Εκκλησιαστικού Πολιτισμικού Περιεχομένου, «Αρχέτυπον»
 • Σύστημα Διαχείρισης, Ανάθεσης και Προβολής Αποστολών Ψηφιακής Αποτύπωσης
 • Σύστημα Ενδοεπικοινωνίας
 • Σύστημα Διάθεσης Ψηφιακού Υλικού και Υπηρεσιών
 • Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS)
 • Σύστημα Μικροχρηματοδότησης Αποστολών και Πολιτισμικών Στόχων
 • Σύστημα Παρουσίασης Δυναμικού Ημερολογίου του Έργου
 • Σύστημα Αποθήκευσης θησαυρικών πεδίων πολιτισμικής γνώσης
 • Σύστημα Αναζήτησης Ανοικτών Διασυνδεδεμένων Δεδομένων (Linked Open Data)
 • Πλέον των χιλίων εξακοσίων (1.600) ψηφιακών αποτυπώσεων εκκλησιαστικών κειμηλίων, ιερών εικόνων, παλαιτύπων, γλυπτών και λειτουργικών αντικειμένων στην Κύπρο,
 • Πλέον των τριακοσίων (900) ψηφιακών αποτυπώσεων εκκλησιαστικών κειμηλίων και λειτουργικών αντικειμένων στην Κρήτη,
 • Πλέον των ογδόντα οκτώ (88) ψηφιακών αποτυπώσεων μνημείων εκκλησιαστικού πολιτισμού στην Κύπρο εντός Μητροπολιτικής Περιφέρειας της Ι.Μ. Λεμεσού,
 • Πλέον των εξήντα τριών (63) ψηφιακών αποτυπώσεων μνημείων εκκλησιαστικού πολιτισμού στην Κρήτη εντός Αρχιεπισκοπικής Περιφέρειας της Ι.Α. Κρήτης,
 • Πλέον των δεκατεσσάρων χιλιάδων (14.000) ψηφιοποιήσεων σελίδων του εκκλησιαστικού αρχείου του Τεχνικού Τμήματος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού,
 • Εκατοντάδες ψηφιοποιήσεων τόμων, παλαιτύπων, καταστίχων και σελίδων του εκκλησιαστικού αρχείου του Μουσείου της Αγίας Αικατερίνης και άλλων ιστορικών εκκλησιαστικών αρχείων της Ι.Α. Κρήτης,
 • Πλέον των 40 σεμιναρίων μετάδοσης γνώσεων και δεξιοτήτων σε Αρχαρίους, Μεσαίους και Υψηλούς Εθελοντές και Ενδιαφερόμενους
 • Πέντε Ημερίδες Προώθησης και Εθελοντισμού για το Ψηφιακό Αποσφράγισμα
 • Πέντε Εργαστήρια Μετάδοσης Γνώσεων και Δεξιοτήτων στην Ψηφιοποίηση του Εκκλησιαστικού Πολιτισμικού Πλούτου
 • Επιστημονικό Συνέδριο στο αντικείμενο της Ψηφιοποίησης Εκκλησιαστικού Πολιτισμικού Πλούτου

Video


Επικοινωνήστε μαζί μας

Μπορείς αποστέλλοντας ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@aposphragisma.digital, είτε συμπληρώνοντας την φόρμα επικοινωνίας παρακάτω, να μας αποστείλεις τα βιογραφικά στοιχεία σου και να μείνεις σε επικοινωνία μαζί μας!Έτσι θα ενημερωθείς σε σχέση με δρώμενα, εκπαιδεύσεις, ημερίδες, διαγωνισμούς, αποτυπωτικές εξορμήσεις και πολλά άλλα που θα λάβουν χώρα στα πλαίσια της πράξης «Ψηφιακό Αποσφράγισμα Αγιωνύμων Νήσων»!

ΓΙΝΕ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΥΓΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ!