Β' Εργαστηρία Μετάδοσης Γνώσεων και Δεξιοτήτων, 25 - 26 Νοεμβρίου 2019 Ι. Αρχιεπισκοπή Κρήτης.

Στις 18 και 19 Νοεμβρίου 2019, έλαβε χώρα το δεύτερο Διήμερο Δρωμένων Προώθησης και Εθελοντισμού για το Ψηφιακό Αποσφράγισμα, στην Κρήτη, στον χώρο συνεδριάσεων του Επικοινωνιακού & Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Παρουσιάστηκε η πρόοδος των εργασίών της Πράξης στο κοινό και έλαβαν χώρου Ημερίδα Προώθησης και Εθελοντισμού καθώς και Εργατήρια Μετάδοσης Γνώσεων και Δεξιοτήτων γύρω από την ψηφιακή αποτύπωση και καραγραφή της εκκλησιαστικής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Οι ημερίδες προβολής και εθελοντισμού έχουν σαν σκοπό αφενός την προβολή του έργου που συντελείται στα πλαίσια του προγράμματος εκ μέρους των δύο πλοηγών Μητροπόλεων και των τεχνολογικών τους εταίρων και αφετέρου την προσέλκυση εθελοντών και νέων στελεχών που επιθυμούν να αναμειχθούν στο έργο, σαν προσφορά στην Εκκλησία και τον πολιτισμό αλλά και για την απόκτηση εμπειρίας και δεξιοτήτων σε αντικείμενα που συνδέονται με την ψηφιακή καταγραφή, προβολή και αποτύπωση πολιτιστικών δεδομένων.

Στόχοι
  • Γνωριμία με το Ψηφιακό Αποσφράγισμα Αγιωνύμων Νήσων
  • Ανάδειξη της Προόδου και του Υψηλού Δυναμικού του Έργου
  • Εμπειρίες εθελοντισμού στις τάξεις των Εργαστηρίων των Πλοηγών Εταίρων

Πρόγραμμα Εργαστηρίων

  • 00:00 Επικεφελής Εταίρος - ΙΜΛ - Ψηφιακός κόσμος και Ιερή κληρονομιά.
  • 30:00 Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου (ΕΦΑΗ) - Εποπτική παρουσίαση μεθόδων και εργαλείων του αρχαιολόγου για την πολιτσιτική κληρονομιά.
  • 58:00 Εργαστήριο B' (Δύο Φάσεις) - ΕΦΑΗ - Αρχαιολογική τεκμηρίωση ενός παλαίτυπου - Εποπτικές τεχνικές και περιεχόμενο.
  • 1:25:35 ΕΕργαστήριο Γ' - ΙΚΥ - Τρισδιάστατη ψηφιοποίηση μιας εικόνος εποπτική διαδικασία. - Νέα αποτελέσματα.
  • 2:28:50 Εργαστήριο B' (Δύο Φάσεις) - ΙΤΕ - Αρχαιολογική τεκμηρίωση ενός παλαίτυπου - Εποπτικές τεχνικές και περιεχόμενο.
  • 3:25:34 Κλείσιμο εργαστηρίων - Ευχαριστίες.


  • Πρόγραμμα Εργαστηρίων

Video


Επικοινωνήστε μαζί μας

Μπορείς αποστέλλοντας ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@aposphragisma.digital, είτε συμπληρώνοντας την φόρμα επικοινωνίας παρακάτω, να μας αποστείλεις τα βιογραφικά στοιχεία σου και να μείνεις σε επικοινωνία μαζί μας!Έτσι θα ενημερωθείς σε σχέση με δρώμενα, εκπαιδεύσεις, ημερίδες, διαγωνισμούς, αποτυπωτικές εξορμήσεις και πολλά άλλα που θα λάβουν χώρα στα πλαίσια της πράξης «Ψηφιακό Αποσφράγισμα Αγιωνύμων Νήσων»!

ΓΙΝΕ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΥΓΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ!