Α' Εργαστηρία Μετάδοσης Γνώσεων και Δεξιοτήτων, 15 - 16 Ιανουαρίου 2019 Ι. Μητρόπολις Λεμεσού Κύπρος.

Στις 15 και 16 Ιανουαρίου 2019, έλαβε χώρα το πρώτο Διήμερο Δρωμένων Προώθησης και Εθελοντισμού για το Ψηφιακό Αποσφράγισμα, στην Κύπρο, στο Αρχονταρίκι και τον χώρο συνεδριάσεων της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού. Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά η Πράξη στο κοινό και έλαβαν χώρου Ημερίδα Προώθησης και Εθελοντισμού καθώς και Εργατήρια Μετάδοσης Γνώσεων και Δεξιοτήτων γύρω από την ψηφιακή αποτύπωση και καραγραφή της εκκλησιαστικής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Οι ημερίδες προβολής και εθελοντισμού έχουν σαν σκοπό αφενός την προβολή του έργου που συντελείται στα πλαίσια του προγράμματος εκ μέρους των δύο πλοηγών Μητροπόλεων και των τεχνολογικών τους εταίρων και αφετέρου την προσέλκυση εθελοντών και νέων στελεχών που επιθυμούν να αναμειχθούν στο έργο, σαν προσφορά στην Εκκλησία και τον πολιτισμό αλλά και για την απόκτηση εμπειρίας και δεξιοτήτων σε αντικείμενα που συνδέονται με την ψηφιακή καταγραφή, προβολή και αποτύπωση πολιτιστικών δεδομένων.

Στόχοι
  • Γνωριμία με το Ψηφιακό Αποσφράγισμα Αγιωνύμων Νήσων
  • Ανάδειξη της Προόδου και του Υψηλού Δυναμικού του Έργου
  • Εμπειρίες εθελοντισμού στις τάξεις των Εργαστηρίων των Πλοηγών Εταίρων

Πρόγραμμα Εργαστηρίων

  • 00:00 Εισαγωγή
  • 00:14 Eναρκτήρια παρουσίαση ψηφιακού αποσφραγίσματος εκ μέρους συντονιστού υπευθύνου ΙΜΛ – Διακ. Σπυρίδων Παπαβασιλείου - Βλέπω τον εαυτό μου σε Hires!, Ιερή εικόνα και ψηφιακό αποσφράγισμα - ψηφιακά σύμπαντα και αιχμαλωσίες προβληματισμός και διέξοδα.
  • 22:28 Ινστιτούτο Κύπρου - Ψηφιοποίηση αρχαίας εικόνας - μεταβαίνοντας από το αρχέτυπο στο ψηφιακό αποσφράγισμα, εργαλεία, εποπτική διαδικασία, αποτελέσματα. - Ροπέρτος Γεωργίου. ΙΚΥ.
  • 1:29:32 Εφορεία αρχαιοτήτων ηράκλειου (ΕΦΑΗ) - Ελένη Κανάκη - εποπτική παρουσίαση μεθόδων και εργαλείων τεκμηρίωσης του αρχαιολόγου για την πολιτιστική κληρονομιά.
  • 1:44:19 Εφορεία αρχαιοτήτων ηράκλειου / ινστιτούτο τεχνολογίας και έρευνας - Χρυσούλα Μπεκιάρη - τεκμηρίωση μια εικόνας - εποπτικές τεχνικές και περιεχόμενο - η σύζευξη του γνωστικού περιεχομένου με την ψηφιακή βάση δεδομένων - συλλογή δεδομένων και μεταφορά στην ψηφιακή βάση.
  • 2:50:34 Κλείσιμο παρουσιάσεων - ευχαριστίες - Διακ. Σπυρίδων Παπαβασιλείου.


  • Πρόγραμμα Εργαστηρίων

Video


Επικοινωνήστε μαζί μας

Μπορείς αποστέλλοντας ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@aposphragisma.digital, είτε συμπληρώνοντας την φόρμα επικοινωνίας παρακάτω, να μας αποστείλεις τα βιογραφικά στοιχεία σου και να μείνεις σε επικοινωνία μαζί μας!Έτσι θα ενημερωθείς σε σχέση με δρώμενα, εκπαιδεύσεις, ημερίδες, διαγωνισμούς, αποτυπωτικές εξορμήσεις και πολλά άλλα που θα λάβουν χώρα στα πλαίσια της πράξης «Ψηφιακό Αποσφράγισμα Αγιωνύμων Νήσων»!

ΓΙΝΕ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΥΓΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ!