Γ' Εργαστηρία Μετάδοσης Γνώσεων και Δεξιοτήτων, 02 - 03 Δεκεμβρίου 2020. Ψηφιακή Διημερίδα - Ι.Μ. Λεμεσού (Κύπρος)

Στις 02 και 03 Δεκεμβρίου 2020, έλαβε χώρα το τρίτο Διήμερο Δρωμένων Προώθησης και Εθελοντισμού για το Ψηφιακό Αποσφράγισμα. Αυτήν την Φορά οργανώθηκε Ψηφιακά λόγω των περιορισμών δημιουργήθηκαν από την Πανδημία Covid-19. Η Ψηφιακή αυτή Διημερίδα οργανώθηκε από την Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού. Παρουσιάστηκε η πρόοδος των εργασιών της Πράξης στο κοινό και έλαβαν χώρου Ημερίδα Προώθησης και Εθελοντισμού καθώς και Εργατήρια Μετάδοσης Γνώσεων και Δεξιοτήτων γύρω από την ψηφιακή αποτύπωση και καραγραφή της εκκλησιαστικής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Οι ημερίδες προβολής και εθελοντισμού έχουν σαν σκοπό αφενός την προβολή του έργου που συντελείται στα πλαίσια του προγράμματος εκ μέρους των δύο πλοηγών Μητροπόλεων και των τεχνολογικών τους εταίρων και αφετέρου την προσέλκυση εθελοντών και νέων στελεχών που επιθυμούν να αναμειχθούν στο έργο, σαν προσφορά στην Εκκλησία και τον πολιτισμό αλλά και για την απόκτηση εμπειρίας και δεξιοτήτων σε αντικείμενα που συνδέονται με την ψηφιακή καταγραφή, προβολή και αποτύπωση πολιτιστικών δεδομένων.

Στόχοι
 • Γνωριμία με το Ψηφιακό Αποσφράγισμα Αγιωνύμων Νήσων
 • Ανάδειξη της Προόδου και του Υψηλού Δυναμικού του Έργου
 • Εμπειρίες εθελοντισμού στις τάξεις των Εργαστηρίων των Πλοηγών Εταίρων

Πρόγραμμα Εργαστηρίων

 • 00:00 Προσευχή.
 • 03:05 Aποτύπωση μεθοδολογικού ίχνους, Γεώργιος Παναγιώτου - Ειδικός οπτικής και γραφικής επικοινωνίας, αποτυπωτής μεθοδολογικού ίχνους ΙΜΛ.
 • 32:45 Ψηφιακή αποτύπωση χώρου - Μετάδοση δεξιοτήτων σε ΙΑΚ, Δρ Κωνσταντίνος Βασιλειάδης - Δόκτωρ Αρχιτέκτων Μηχανικός, μεταδιδακτορικός Φοιτητής Πανεπιστημίου Κύπρου, μέλος εργαστηρίου Ψηφιοποίησης ΙΜΛ, αποτυπωτής πολιτισμικού χώρου (ΑΠΧ) για το Ψηφιακό Αποσφράγισμα Αγιονύμων Νήσων.
 • 1:50:05 Ψηφιακή αποτύπωση κειμηλίων παρουσίαση ίχνους αποτύπωσης, Γεώργιος Παναγιώτου - Ειδικός οπτικής και γραφικής επικοινωνίας, αποτυπωτής μεθοδολογικού ίχνους ΙΜΛ. Μαρία Αργυρού - Αρχαιολόγος με ειδίκευση στην ιστορία της τέχνης και την μουσειλογία, μέλος του εργαστηρίου Ψηφιοποίησης ΙΜΛ. Αποτυπώτρια πολιτισμικού υλικού (ΑΠΥ) για το Ψηφιακό Αποσφράγισμα Αγιονύμων Νήσων.
 • 2:50:35 Ψηφιακή αποτύπωση αρχείου - Μαρία Αργυρού - Αρχαιολόγος με ειδίκευση στην ιστορία της τέχνης και την μουσειλογία, μέλος του εργαστηρίου Ψηφιοποίησης ΙΜΛ. Αποτυπώτρια πολιτισμικού υλικού (ΑΠΥ) για το Ψηφιακό Αποσφράγισμα Αγιονύμων Νήσων.
 • 3:21:45 Μετεπεξεργασία υλικού ψηφιακής αποτύπωσης κειμηλίων και μεταδεδομένων - Ροπέρτος Γεωργίου, εξειδικευμένος τεχνικός Φωτογράφος, Ψηφιοποιητής, ειδικός ψηφιακών πολυμέσων, ανώτερος ερευνητικός τεχνικός συνεργάτης με εξειδίκευση στην ψηφιοποίηση πολιτισμικών αντικειμένων του Science and technology in archaeology and culture research center (STARC), Ινστιτούτο Κύπρου.
 • 4:02:45 Επεξεργασία χωρικών δεδομένων αποτύπωσης, ΤΕΠΑΚ - Ευαγόρας Ευαγόρου.
 • 4:43:18 Επεξεργασία δεδομένων φυσικοχημικής επεξεργασίας με Λέιζερ, ΙΤΕ, Ομάδα Φωτονικής και Λέιζερ - Κρυσταλία Μελεσσανάκη συντηρήτρια αρχαιοτήτων και έργων τέχνης.
 • 5:06:35 Κλείσιμο - Ευχαριστήρια.


 • Πρόγραμμα Εργαστηρίων

Video


Επικοινωνήστε μαζί μας

Μπορείς αποστέλλοντας ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@aposphragisma.digital, είτε συμπληρώνοντας την φόρμα επικοινωνίας παρακάτω, να μας αποστείλεις τα βιογραφικά στοιχεία σου και να μείνεις σε επικοινωνία μαζί μας!Έτσι θα ενημερωθείς σε σχέση με δρώμενα, εκπαιδεύσεις, ημερίδες, διαγωνισμούς, αποτυπωτικές εξορμήσεις και πολλά άλλα που θα λάβουν χώρα στα πλαίσια της πράξης «Ψηφιακό Αποσφράγισμα Αγιωνύμων Νήσων»!

ΓΙΝΕ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΥΓΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ!