Ψηφιακό Αποσφράγισμα Αγιωνύμων Νήσων

Ιερά Μητρόπολις Λεμεσού: 

Προκηρύξεις θέσεων Προσωπικού για την Επάνδρωση Εργαστηρίου Ψηφιοποίησης της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού,

(Αρ. Παραδοτέων: 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 3.1.1, 3.1.2, 4.1.1, 4.1.3, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 6.1.4)

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης:

 «ΠΛΟΗΓΟΙ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ - ΚΡΗΤΗΣ»

Η πράξη  συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης κατά 85% και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά 15% στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020,

 

Ημερομηνία Δημοσίευσης Προκυρήξεων:                    25/10/2019

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων:        08/11/2019  13/11/2019


*Παράταση ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων από 08/11/2019 στις 13/11/2019 

 

Πληροφορίες και έγγραφα των προκηρύξεων δίνονται αναλυτικά στους παρακάτω συνδέσμους:

 

  1. ΙΜΛ-ΨΑ_Προκήρυξη θέσης εργασίας- ΑΜΙ - ΑΠΟΤΥΠΩΤΟΥ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΧΝΟΥΣ
  2. ΙΜΛ-ΨΑ_Προκήρυξη θέσης εργασίας- ΑΠΥ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΥ – ΑΠΟΤΥΠΩΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
  3. ΙΜΛ-ΨΑ_Προκήρυξη θέσεων εργασίας- ΑΠΧ1 – ΑΠΧ2 – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ– ΑΠΟΤΥΠΩΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
  4. ΙΜΛ-ΨΑ_Προκήρυξη θέσης εργασίας- ΥΒΕ – ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ψηφιακό Αποσφράγισμα Αγιωνύμων Νήσων

« Αρχική